Przekłady haiku Mistrzów
Kategorie: Wszystkie | Basho | Buson | Chiyo-ni | Etsujin | Gyodai | Hashin | Hoitsu | Issa | Joso | Kikaku | Kito | Kyokusui | Kyoshi | Masahide | Ryokan | Ryota | SMS | Santoka | Shiki | Shiko | Taigi | Tantan | Tokugen
RSS
czwartek, 20 maja 2010

hana no kumo kane wa Ueno ka Asakusa ka

chmura kwiatów —
ten dzwon to z Ueno
czy z Asakusa?

Matsuo Bashô/ tł. G.S.

Tagi: chmura kwiaty
20:07, homo-haikus , Basho
Link Dodaj komentarz »
O autorze
Zakładki: